Muzeum Mladoboleslavska

Boleslav II. na hradě – pro školy

Mladoboleslavský hrad
Boleslav II. na hradě – pro školy

Inovovali jsme program pro děti Boleslav II. na hradě. Program, jenž byl záměrně vytvořen tak, aby pomáhal při výuce regionálních a dějinných souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém žijí. Zdejší hrad byl totiž založen pravděpodobně Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. století. Město tedy nese jeho jméno. Do doby knížete Boleslava se děti přenáší prostřednictvím pokladu denárů, který byl v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a který svým významem přesahuje hranice střední Evropy. Více

Podívejte se na upoutávku programu.