Muzeum Mladoboleslavska

MUZEJNÍ HERNA 

Na mladoboleslavském hradě můžete Vy i Vaše děti navštívit muzejní hernu. Zde si vyzkoušíte svou prostorovou představivost například při sestavování modelu mladoboleslavského hradu nebo při využití počítače s dotykovou obrazovkou, na němž najdete nejen netradiční formou zpracované informace o historii Mladé Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Ty Vám jsou navíc k dispozici k prozkoumání či vytvoření vlastní výstavy. V herně je totiž dotýkání žádoucí! 

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

NOVINKA! Stará tajemství Mladé Boleslavi

Připravujeme nový putovní výukový program pro školy Stará tajemství Mladé Boleslavi. Program bude spuštěn pro žáky 1. stupně ZŠ od 20. září 2021.

Vydejte se s námi na náměstí i do ulic. Nahlédneme za oponu času! Poodkryjeme tajemství dávná i nedávná. Sice ujdeme jen 2 kilometry, v čase však projdeme celá tisíciletí. Staňte se znalcem událostí staré části Mladé Boleslavi.

Délka trvání cca 1,5 hodiny. Objednávky na e-mailu radka.krasna@muzeummb.cz

 

Boleslav II. na hradě!

Program, jenž byl záměrně vytvořen tak, aby pomáhal při výuce regionálních a dějinných souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém žijí. Zdejší hrad byl totiž založen pravděpodobně Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. století. Město tedy nese jeho jméno. Do doby knížete Boleslava se děti přenáší prostřednictvím pokladu denárů, který byl v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a který svým významem přesahuje hranice střední Evropy. Děti se hravou formou dozvídají o počátku mincovnictví v raně středověkém státě za doby prvních Přemyslovců a učí se postupu ražby mincí. Součástí je také návštěva krámu kupce Jákoba, kde musí po zkontrolování pravosti denárů na kupeckých vahách zaplatit knížeti daň z míru. Tou je naneštěstí ona čerstvě vyrobená mince. K jejímu opětovnému získání vede jen jedna cesta – přes knížecí listinu. Písařů má totiž kníže v celém státě nedostatek a potřebuje pomoc od skutečných vzdělanců!  Po přibližně 70. minutách strávených v hradních prostorách odchází děti obohaceny o nové poznatky, které by si jinak složitě zapamatovávaly ve školních lavicích. A co víc, odnáší si vytoužený vlastnoručně vyražený denár!

Stupeň vzdělávání: 3.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma).
Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.

Program je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

MUZEJNÍ HRÁTKY – Benátky, Bělá, Boleslav a zase zpátky

Touží se Vaše děti stát archeologem? A co třeba přírodovědcem či historikem? Zkuste jim nabídnout i muzejníka nebo etnografa. Že si nemohou vybrat? To je dobře. V pobočkách Muzea Mladoboleslavska si klidně vyzkouší všechny zmíněné profese. Díky novému hernímu programu děti zjistí, jak zábavná je práce s nalezeným pokladem či hrobem Boleslava II. Dozví se, co vše musí umět historik a že tvorba herbáře nemusí být jen výsadou přírodovědce. K dispozici Vám je pět samoobslužných beden s úkoly, u kterých se i zasmějete.