Muzeum Mladoboleslavska

MUSEUM GAME ROOM

At Mladá Boleslav Castle, you and your children can visit the museum playroom. Here you can test your spatial imagination, for example, when building a model of the Mladá Boleslav castle or using a computer with a touch screen, where you will find not only non-traditional information about the history of Mladá Boleslav, but also a number of interesting facts about the exhibits. In addition, they are available for you to explore or create your own exhibition. In the game room, touching is desirable!

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

NOVINKA! Boleslav II. na hradě v novém hávu!

Program, jenž byl záměrně vytvořen tak, aby pomáhal při výuce regionálních a dějinných souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém žijí. Zdejší hrad byl totiž založen pravděpodobně Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. století. Město tedy nese jeho jméno. Do doby knížete Boleslava se děti přenáší prostřednictvím pokladu denárů, který byl v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a který svým významem přesahuje hranice střední Evropy. Děti se hravou formou dozvídají o počátku mincovnictví v raně středověkém státě za doby prvních Přemyslovců a učí se postupu ražby mincí. Součástí je také návštěva krámu kupce Jákoba, kde musí po zkontrolování pravosti denárů na kupeckých vahách zaplatit knížeti daň z míru. Tou je naneštěstí ona čerstvě vyrobená mince. K jejímu opětovnému získání vede jen jedna cesta – přes knížecí listinu. Písařů má totiž kníže v celém státě nedostatek a potřebuje pomoc od skutečných vzdělanců!  Po přibližně 70. minutách strávených v hradních prostorách odchází děti obohaceny o nové poznatky, které by si jinak složitě zapamatovávaly ve školních lavicích. A co víc, odnáší si vytoužený vlastnoručně vyražený denár!

Stupeň vzdělávání: 3.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma).
Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.

The program is implemented with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

MUSEUM GAMES – Benátky, Bělá, Boleslav and back again

Do your children want to become an archaeologist? And what about a naturalist or historian? Try to offer them a museologist or ethnographer. That they can’t choose? It is well. In the branches of the Museum of the Mladá Boleslav Region, you can easily try all the mentioned professions. Thanks to the new game program, children will find out how fun it is to work with a found treasure or the tomb of Boleslav II. They will learn what a historian must know and that creating a herbarium does not have to be just the prerogative of a naturalist. There are five self-service boxes with tasks at your disposal, for which you will also laugh.