SEZNAMTE SE S KRUPSKOU FAROU

Roubená patrová budova fary byla vystavěna v roce 1785 po obnově zdejší farnosti. Jedná se o unikátní památku venkovské barokní architektury, která kombinuje tradiční stavební postupy a slohové prvky. Roubení bylo záhy po výstavbě fary podle dobových zvyklostí obíleno vápnem. Tato estetická úprava byla odstraněna až ve 2. polovině 20. století, kdy byly dřevěné konstrukce opatřeny tmavým nátěrem, zatímco spáry byly zvýrazněny vápnem.
Spolu s kostelem sv. Václava areál fary a přilehlé prostranství představuje přirozený střed obce se zástavbou tzv. ulicového typu.
Jako sídlo krupského faráře sloužila fara nepřetržitě od roku svého vzniku až do nuceného odchodu posledního dolnokrupského duchovního Franze Hellmicha v roce 1946 v rámci nuceného odsunu obyvatel německého původu. Poté byla využívána jako tzv. Žňový útulek pro děti zdejších členů JZD a v letech 1974 až 2012 byla pronajímána litoměřickým biskupstvím k rekreačním účelům. Roku 2012 zakoupil areál fary Středočeský kraj a svěřil jej do správy Muzeu Mladoboleslavska.

INTERIÉRY FARY

Patrová budova fary je svoji okapovou stranou orientována ke komunikaci, odkud je situován hlavní vchod. Ze síně v přízemí je přístupný byt hospodyně, na nějž navazuje prostor černé kuchyně a spíže. V síni se naproti hlavnímu vstupu nachází průchod do dvora. V levé části přízemí se nacházela farní kancelář a archiv.
Ze síně vedou schody do prvního patra, kde se nacházel byt faráře a reprezentativní inspekční pokoj se štukovou výzdobou na stropě. V zadním traktu nalezneme komůrku s latrínou a schody na půdu. Bohatou štukovou výzdobu nalezneme i v bytě faráře.