Mezinárodní den archeologie

Mladoboleslavský hrad
Mezinárodní den archeologie

V sobotu 19. října Vás zveme na hrad na další ročník Mezinárodního dne archeologie. Program zahájíme v 10.00, v 11.00 a ve 13.00 mohou vaše děti navštívit zábavný program Boleslav II. na hradě, v 15.00 se uskuteční přednáška Lovci mamutů a v 16.00 budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Mamuti a dávnověk. Součástí oslav MDA budou také ukázky dávných řemesel, budete si moci zastřílet z luku, potěžkat dobové zbraně, zkusit rozdělat oheň, vyrazit minci nebo si pochutnat na specialitách středověké kuchyně! Představíme vám i krátký dětský animovaný film Lov na mamuta aneb Jak se žilo našim předkům. V rámci Mezinárodního dne archeologie proběhne také dlouho očekávaná akce – archeologický průzkum „tajné chodby“ v nejhlubším hradním sklepení! Průzkumu se budete moci aktivně zúčastnit, a to buď při hledání nálezů ve vytěženém materiálu nebo při samotném kopání.