SEZNAMTE SE S NAŠÍ EXPOZICÍ

ČEPCE, ŠÁTKY, PLENY – lidový mladoboleslavský kroj netradičně

Nepostradatelnou součástí tradičního ženského lidového oděvu jsou rozmanité pokrývky hlavy, které symbolizovaly nejen sociální postavení svých nositelek. Na Mladoboleslavsku ženy nejčastěji nosily bohatě zdobené čepce, jejichž rozsáhlý soubor je uložen ve sbírkách mladoboleslavského muzea. Kdo a proč je nosil, kdo je vyráběl a jak? Jak byly drahé či z jakých materiálů byly tvořeny? Nejen to se dozvíte na dlouhodobé výstavě, která tyto jedinečné památky představuje v nečekaných místech a vztazích a souvislostech.

VENKOV V PROMĚNÁCH ČASU

Další část stálé muzejní expozice přibližuje život na vesnici a v menších městech našeho regionu v 19. a v 1. polovině 20. století. Jednotlivé  části se věnují venkovskému domu, samosprávě  i slavnostem a zábavám, které střídaly všední dny vyplněné běžnou prací. Důležitým centrem mnoha pro obec významných společenských událostí býval místní hostinec, tak i naše muzejní expozice náznakově ukazuje hostinský interiér. V něm se konaly pravidelné „muziky“, odbývaly se tu i velké svatební a jiné slavnostní hostiny. V hostincích se ovšem naskýtala příležitost i k jiným druhům zábavy. Scénu si v nich zpravidla stavěly i různé kočovné divadelní společnosti, z nichž některé provozovaly i divadlo loutkové. Loutková divadla byla ostatně v některých hostincích uchovávána jako stálý inventář, který využívali místní ochotníci. Expozice dál pokračuje připomenutím cukrovarnictví a pivovarnictví, dvou průmyslových oborů, které na Mladoboleslavsku byly silně zastoupeny. Připomenut je i rozvoj dopravy, především železniční. Poslední část expozice je věnována některým tradičním řemeslům – ševcovství, krejčovství  – i zcela specifickému pletařství z orobince, až do 20. století rozšířenému v Bakově.

BAROKNÍ DÍLNA RODINY JELÍNKŮ

Dlouhodobá výstava představuje soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální prostory v Mladé Boleslavi  a jejím blízkém okolí. Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde pracoval od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. Osobitá díla jelínkovské dílny najdeme nejen na Mladoboleslavsku, ale i na Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. Boleslavští patrioti jistě uvítají možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k původnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný je také soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zhotovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřického.