SEZNAMTE SE S NAŠÍ EXPOZICÍ

ENYKY, BENYKY, KLIKY BÉ… – být dítětem před 150 lety

Čas dětství vnímáme jako jednu z nejkrásnějších etap života. Jak se žilo dětem před 150 lety v Mladé Boleslavi a okolí Vám představí nová dlouhodobá výstava. Prostřednictvím autentických vzpomínek nahlédneme do života dětí ve městě i na venkově. Zjistíme, jaké bylo postavení dětí v rodině, jaké měly děti povinnosti, nebo jak probíhala výuka ve škole. A jaké byly oblíbené hry a hračky? I to Vám prozradí výstava, která čeká na Vaši návštěvu.

VENKOV V PROMĚNÁCH ČASU

Další část stálé muzejní expozice přibližuje život na vesnici a v menších městech našeho regionu v 19. a v 1. polovině 20. století. Jednotlivé  části se věnují venkovskému domu, samosprávě  i slavnostem a zábavám, které střídaly všední dny vyplněné běžnou prací. Důležitým centrem mnoha pro obec významných společenských událostí býval místní hostinec, tak i naše muzejní expozice náznakově ukazuje hostinský interiér. V něm se konaly pravidelné „muziky“, odbývaly se tu i velké svatební a jiné slavnostní hostiny. V hostincích se ovšem naskýtala příležitost i k jiným druhům zábavy. Scénu si v nich zpravidla stavěly i různé kočovné divadelní společnosti, z nichž některé provozovaly i divadlo loutkové. Loutková divadla byla ostatně v některých hostincích uchovávána jako stálý inventář, který využívali místní ochotníci. Expozice dál pokračuje připomenutím cukrovarnictví a pivovarnictví, dvou průmyslových oborů, které na Mladoboleslavsku byly silně zastoupeny. Připomenut je i rozvoj dopravy, především železniční. Poslední část expozice je věnována některým tradičním řemeslům – ševcovství, krejčovství  – i zcela specifickému pletařství z orobince, až do 20. století rozšířenému v Bakově.

BAROKNÍ DÍLNA RODINY JELÍNKŮ

Dlouhodobá výstava představuje soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální prostory v Mladé Boleslavi  a jejím blízkém okolí. Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde pracoval od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. Osobitá díla jelínkovské dílny najdeme nejen na Mladoboleslavsku, ale i na Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. Boleslavští patrioti jistě uvítají možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k původnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný je také soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zhotovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřického.