Přednáška: Boleslavští tiskaři

Mladoboleslavský hrad
Přednáška: Boleslavští tiskaři

Sice jen pouhá tři desetiletí, od roku 1518 do roku 1547, byla Mladá Boleslav městem kde postupně působilo několik tiskařských dílen, ale i tak krátká doba stačila k tomu, aby zde vzniklo hned několik tisků, které vstoupily do českých dějin jako první svého druhu. A ačkoliv byla Mladá Boleslav tehdy jen zcela běžným poddanským městem, zařadila se k těm několika málo místům, kde vznikaly tištěné knihy, tehdy nejmodernější prostředek sloužící k šíření myšlenek, informací a vědění. Prvním zdejším tiskařem byl Mikuláš Klaudián, s jeho typografickým vybavením pak tiskl Oldřich Velenský, na něj navázali Jiřík Štyrsa a Jindřich Šturm, posledním pak byl Václav Oustský. S výjimkou Mikuláše Klaudiána nejsou jejich jména tolik známá, ale i oni si bezesporu zaslouží, aby jejich dílo a osudy byly připomínány. Takovou příležitostí bude přednáška Pavla Sosnovce, která se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 17 hodin v přednáškovém sále na mladoboleslavském hradě. Vstupné na přednášku 30,-Kč.