Přednáška: Dobře utajený kostel

Mladoboleslavský hrad
Přednáška: Dobře utajený kostel

Asi většina obyvatel Mladé Boleslavi si na otázku, kolik je ve městě kostelů a kde jsou, asi vybaví jen arciděkanský kostel Panny Marie, kostel sv. Jana Nepomuckého a snad ještě svatohavelský. Ti co bydlí či pracují v blízkosti Karmele, si vzpomenou na sv. Bonaventuru a to je možná vše. O dalším, o tom nejstarším, se prakticky neví, protože je téměř neviditelný. Stavební pozůstatky kostela sv. Víta jsou součástí objektu hospodářského dvora na Podolci, ukryté pod řadou přístaveb a přestaveb. Zasvěcení svatému Vítu napovídá, že kostel je opravdu starý, jeho počátky můžeme hledat snad již době vlastního vzniku Mladé Boleslavi, někdy ve druhé polovině 10. století. A o tomto „dobře utajeném“ kostele bude na přednášce v Muzeu Mladoboleslavska hovořit památkářka  PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. , působící na  Územním odborném pracovišti NPÚ středních Čech. Tématem však nebudou pouze dějiny svatovítského kostela, ale i historie kláštera rytířského řádu johanitů, který při kostele existoval až do husitských válek a též zdejšího hospodářského dvora. Vzhledem k tomu, že dvůr i jeho okolí zřejmě čekají v blízké budoucnosti dosti významné změny, bude téma přednášky dr. Nachtmannové velmi přínosné i pro ty, kteří se o Podolec a jeho budoucnost  zajímají nejen z pohledu historie.  Přednáška o osudech kostela sv. Víta a hospodářského dvora na Podolci se uskuteční 10. října od 17 hodin v sále Muzea Mladoboleslavska na hradě.