Život v kameni

Muzeum Podbezdězí
13. 09. - 28. 10. 2019 Život v kameni

Na výstavě Život v kameni vám představíme paleontologickou sbírku našeho muzea. Sbírka má více než staletou historii, obsahuje mnoho unikátních nálezů a v nedávné době prošla celkovou revizí. Tvořily ji generace odborníků, zapálených amatérských nadšenců i náhodných nálezců, kteří při výkopových pracích nebo toulkách okolím Bělé nacházeli zkameněliny. Kolekci doplňují unikátní exponáty zapůjčené ze soukromých sbírek. Výstava přibližuje především zkamenělé doklady života v druhohorním moři. Krajina Bělé pod Bezdězem se totiž rozkládá hlavně na pískovci, vzniklém usazením na mořském dně, které se tu před dvě sty milionů let rozprostíralo. Neopomněli jsme ale ani jiné geologické epochy vývoje Země, a tak kromě lastur či amonitů najdete ve vitrínách i prvohorní trilobity či schránky třetihorních plžů. Abyste neodcházeli obohaceni pouze zážitkem a informacemi, můžete si sami vytvořit a odnést kopii vzácných zkamenělin z Maroka a Anglie. Speciálně pro tuto výstavu jsme také z proslulých českých lokalit přivezli materiál obsahující zkameněliny. Zkusíte si i vy najít svoji originální, miliony let starou fosilii?