Muzeum Mladoboleslavska

Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha – přednáška

Muzeum Benátecka
Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha – přednáška

Muzeum Benátecka vás zve na přednášku Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha.

Přednášet budou: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště NPÚ, RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., vedoucí antropologického oddělení NM a Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D. z katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK.

Součástí akce bude odhalení části Tychonova pohřebního roucha.

Přednáška proběhne v rámci cyklu Tycho Brahe – hvězdář Rudolfa II. – který se koná u příležitosti 420 let  od úmrtí Tychona Braha.

Přednáška začíná v 17 hodin, vstupné 30,- Kč.