Na výlet s muzeem – Dolní Krupá

Fara Dolní Krupá
Na výlet s muzeem – Dolní Krupá

Vydejte se s námi na procházku po pamětihodnostech Dolní Krupé. Se zasvěceným komentářem starosty Krupé Lukáše Nedvěda navštívíme hlavní památky obce jako je kostel sv. Václava, barokní faru a unikátní dřevěnou zvonici. Vydáme se také za lidovou architekturou a drobnými sakrálními památkami a zastavíme se i u dalších významných budov v obci, kde budeme sledovat jejich proměny na základě srovnání s dobovými kresbami a snímky.

Vycházet budeme v 10 hodin od fary v Dolní Krupé a procházku zakončíme její prohlídkou cca ve 13 hodin. Na farní zahradě se poté občerstvíme pochutinami opečenými na otevřeném ohništi. Přidat se k nám můžete i v průběhu procházky. 

Vstupné bude symbolické (30,- Kč), pochutiny vhodné k opečení na ohýnku vezměte s sebou (před procházkou je můžeme odložit ve farních sklepech).