Muzeum Mladoboleslavska

Mladoboleslavský hrad

Mgr. Kateřina Jeníčková

ředitelka muzea

Miluše Laurýnová

ekonomka muzea

Mgr. Pavel Sosnovec

vedoucí společensko-vědního oddělení

Mgr. Filip Krásný

archeolog

Mgr. Adam Kout

archeolog

Bc. Jakub Procházka

etnograf, knihovna

Mgr. Radka Krásná

muzejní pedagožka

Mgr. Sylva Městecká

fotografie, místopis

Mgr. Monika Kolářová

asistentka, PR

Muzeum Benátecka

Blanka Noháčová

správkyně sbírek, průvodkyně

Jana Náhlovská

správkyně sbírek, průvodkyně

Jindra Koťátková

správkyně sbírek, průvodkyně

Muzeum Podbezdězí

Jitka Kotková

vedoucí pobočky

Miroslava Chadalíková

fotografie, mistopis

MgA. Barbora Stehlíková

knihovnice, muzejní pedagožka

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Ing. Vladimír Handlík

vedoucí

Fara Dolní Krupá