Přednáška: Historické skalní rytiny

Mladoboleslavský hrad
Přednáška: Historické skalní rytiny

Zveme Vás na přednášku Petra Jenče z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, která bude věnována historickým skalním rytinám v Českém ráji. Nejrůznější rytiny v pískovcových skalách Českého ráje jsou poněkud skrytou připomínkou lidské každodennosti. Souvisejí s historickým osídlením ve skalních terénech, s hospodářskými, někdy i s prospektorskými aktivitami, s ukrýváním obyvatel v neklidných dobách, další se spojují s cestami, ať už zaniklými nebo dodnes užívanými, ty nejmladší pak souvisí se stále narůstajícím turistickým ruchem. Pro historiky jsou cenným, zároveň však velmi zranitelným pramenem dokumentujícím vztah člověka a krajiny. Archeolog Petr Jenč z českolipského Vlastivědného muzea představí na své přednášce výsledky dlouholetého výzkumného projektu – při systematickém průzkumu jednotlivých částí CHKO Český ráj  již zdokumentoval, spolu s řadou spolupracovníků, přes 21 000 rytin, kreseb či maleb, datovaných  od vrcholného středověku až po současnost. Začátek přednášky v 17 hodin, vstupné 30,-Kč.