Přednáška: Vybrané právní reformy prvních let ČSR

Mladoboleslavský hrad
Přednáška: Vybrané právní reformy prvních let ČSR

Červnová přednáška pravidelného cyklu muzejních setkání bude věnována právu, respektive právní historii – před sto lety vznikla Československá republika, a tak se změnila nejen forma státního uspořádání, ale měnilo se i právo. O změnách v právním systému nové republiky, jak obecného práva a základních zákonů, tak i o konkrétních dopadech změn v některých oblastech života, jako byla třeba majetková práva, pohovoří Jan Kober z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Ve své přednášce se zaměří i na vztah republikánské vlády vůči šlechticům – ještě v prosinci roku 1918 bylo šlechtictví, užívání titulů či rodových erbů zrušeno, veřejně se honosit titulem se stalo trestným činem. Další ranou pro šlechtu, často po staletí žijící v Čechách, byla pozemková reforma, kdy urození majitelé přišli o podstatné části svého majetku. Přednáška začíná v 17 hodin. Vstupné 30,-Kč.