Muzeum Mladoboleslavska

ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKOVÁ PÉČE

ODBORNÝ ARCHEOLOGICKÝ DOHLED PŘI STAVBÁCH NA ÚZEMÍ OKRESU MLADÁ BOLESLAV

Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon) ukládá stavebníkům již v době přípravy stavby oznámit a následně umožnit archeologický výzkum na dotčeném území. Nesplnění této zákonné povinnosti může být pokutováno a také může znamenat nesouhlasné stanovisko s kolaudací stavby. Doporučujeme proto včasné oznámení záměru příslušnému archeologickému pracovišti (viz dále; plné znění památkového zákona zde: http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/20_1987_Sb.pdf ).

Pro území okresu Mladá Boleslav je pověřeným pracovištěm také archeologické oddělení Muzea Mladoboleslavska, které zajišťuje dohled na investorských (komerčních) stavbách menšího rozsahu a také na stavbách tzv. občanské výstavby (zejména novostavby soukromých rodinných domů; v tomto případě je služba zdarma). Archeologický dohled při rozsáhlejších investorských stavbách doporučujeme objednat v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze. http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/
Prosíme stavebníky o vyplnění přiložené žádosti a její zaslání e-mailem na jednu z níže uvedených adres. Formulář ke stažení – Žádost o vyjádření.
pro investorské (komerční stavby): adam.kout@muzeummb.cz, telefon pro případnou konzultaci +420 728 616 972
pro občanskou výstavbu (rodinné domy): filip.krasny@muzeummb.cz, telefon pro případnou konzultaci +420 737 829 326

Žádosti je možné zasílat také poštou na adresu:
Muzeum Mladoboleslavska
Hrad 1 –  Staroměstské náměstí
archeologické oddělení
Mladá Boleslav 293 01