Sto let spolu

výstava skautingu Muzeum Benátecka
06. 09. - 30. 10. 2019 Sto let spolu – výstava skautingu

Výstava ke stoletému výročí trvání skautské organizace v Benátkách nad Jizerou. Uvidíte na ní například typický stan s podsadou, včetně vnitřního vybavení a slavnostního ohniště. Na výstavních panelech a ve vitrínách se seznámíte s náplní činnosti skautů, s různými současnými i historickými tiskovinami, se skautskými kronikami a deníky. Poznáte, jak vypadá skautský kroj se všemi odznaky a nášivkami a jak se postupně vyvíjel znak skautů. Na časové ose bude uspořádána spousta fotografií ze všech čtyř období, kdy byl skauting povolen.