Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Podbezdězí
28. 05. - 31. 10. 2021 Sv. Ludmila – 1100 let od zavraždění první české světice

V letošním roce slavíme výročí 1100 let od úmrtí sv. Ludmily. Tato světice a první česká kněžna je díky genealogické příbuznosti panovnických a některých šlechtických rodů nejen pramatkou mnoha králů (až po současnost), ale i některých významných nešlechticů či obecně známých osobností.

Výstava, kterou Muzeum Podbezdězí připravilo ve spolupráci s Petrem Nohelem, odborníkem na pomocné vědy historické v zámecké kapli sv. Josefa, ukazuje spřízněnost např. s básníky, hudebníky či současnými panovníky s touto českou světicí. Výstava je součástí prohlídky Muzea Podbezdězí a bude otevřena až dokonce října 2021.