Muzeum Mladoboleslavska

Svatojánská výstava

Muzeum Benátecka
05. 08. - 31. 10. 2021 Svatojánská výstava

Jedné z nejsymboličtějších postav českých dějin – svatému Janu Nepomuckému – je věnována nová výstava v Muzeu Benátecka. Ze skutečného Jana či Johana z Nepomuka, který svůj život prožil jako pečlivý úředník pražského arcibiskupství a jehož smrt byla v podstatě nechtěným důsledkem mocenského boje mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna, se v průběhu času stal nejvýznamnější český světec, který je uctíván nejen v Čechách a ve střední Evropě, ale i v mnoha oblastech světa.

Nepomuk se stal neodmyslitelným prvkem života české barokní společnosti. Jeho vyobrazení se stala pevnou součástí nejen naprosté většiny měšťanských i venkovských domácností, ale též české krajiny. Stovky světcových plastik dodnes dotváří krajinný kolorit Čech a není snad kostela, ve kterém by nebyla alespoň jedna svatojánská socha či obraz zpodobňující tohoto svatého ochránce a přímluvce. Racionální 19. a 20. století pak svatojánskou legendu v různé míře zpochybňovalo, svatý Jan se opět stal zástupným symbolem, tentokráte výkladu našich dějin.

Výstava je věnována především výtvarným zobrazením světce, který byl jak špičkovými umělci své doby, tak i laickými kameníky, řezbáři a malíři zpodobňován v podstatě stále stejně, podle jediného vzoru. Textový doprovod výstavy přibližuje oba životy Jana Nepomuckého, ten skutečný, postavený na historických faktech i ten legendární, duchovní.