Museum of Mladá Boleslav Region

CONTACT US

*
*
*
*

OPENING HOURS AND ENTRANCE

With a ticket purchased at any museum workplace, you can visit another branch of our museum free of charge in a given year.

Parish Dolní Krupá

Dolní Krupá 15
Dolní Krupá

Open: June – September (except one-off closure for technical or operational reasons)

June and September
9 – 17 (Wednesday, Saturday and Sunday)

July and August
9 – 17 (Wednesday – Sunday)

Entrance
full entrance fee 30, -CZK (adults, youth from 16 years)
reduced entrance fee 15, -CZK (children from 6 to 15 years, students, pensioners, disabled people)
groups from children’s homes 0, -CZK
entrance fee for organized groups of pupils of all schools and school facilities that have their seat in the Central Bohemian Region 20, -CZK, accompaniment 0, -CZK (this reduced entrance fee is not provided for educational programs)

To open the rectory, please call Mrs. Nedvědová, tel. 777 278 322.

Aviation Museum of Metoděj Vlach

Regnerova 114
293 60 Mladá Boleslav

Open: all year round

January – December
9 – 17 (Monday – Sunday)

Entrance
full entrance 120, -CZK (adults, youth from 16 years)
reduced entrance fee 60 CZK (children from 6 years, students, pensioners, disabled people)
family admission 240 CZK (2 adults and 1 to 3 children under 15)
simulators 50, -CZK
groups from children’s homes 0, -CZK
entrance fee for organized groups of pupils of all schools and school facilities that have their seat in the Central Bohemian Region 20, -CZK, accompaniment 0, -CZK (this reduced entrance fee is not provided for educational programs)
Tel: 326 211 080

Museum of Benátky Region

Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou

Open: April – November (except one-off closure for technical or operational reasons)

April, September and October
9 – 16 (Tuesday – Friday)
9 – 12, 12.30 – 16 (Saturday, Sunday)

May – August
9 – 17 (Tuesday – Friday)
9 – 12, 12.30 – 17 (Saturday, Sunday)

November
9 – 15 (Monday – Friday)

Entrance
full entrance fee 50 CZK (adults, youth from 16 years)
reduced entrance fee 30 CZK (children from 6 to 15 years, students, pensioners, disabled people)
family entrance fee 130, – (2 adults and 1 to 3 children up to 15 years)
groups from children’s homes 0, -CZK
lectures and discussions 30 CZK
entrance fee for organized groups of pupils of all schools and school facilities that have their seat in the Central Bohemian Region 20, -CZK, accompaniment 0, -CZK (this reduced entrance fee is not provided for educational programs)

Tel: 326 316 682

Museum of Bezděz Region

Zámek 1
294 21 Bělá pod Bezdězem

Open: May – October (except one-off closure for technical or operational reasons)

May – June, September
9 – 16 (Tuesday – Sunday)

July – August
9 – 17 (Tuesday – Sunday)

October – November
9 – 16 (Saturday, Sunday)

Entrance
full entrance fee 30, -CZK (adults, youth from 16 years)
reduced entrance fee 15, -CZK (children from 6 to 15 years, students, pensioners, disabled people)
family entrance fee 70 CZK (2 adults and 1 to 3 children up to 15 years)
groups from children’s homes 0, -CZK
lectures and discussions 30 CZK
entrance fee for organized groups of pupils of all schools and school facilities that have their seat in the Central Bohemian Region 20, -CZK, accompaniment 0, -CZK (this reduced entrance fee is not provided for educational programs)

tel. 326 701 618, 606 070 910

Museum Castle Mladá Boleslav

Staroměstské náměstí - Hrad 1
293 01 Mladá Boleslav

Open: all year round (except one-off closure for technical or operational reasons)

January – December
9 – 17 (Tuesday – Friday)
9 – 12, 12.30 – 17 (Saturday, Sunday)

Entrance
full entrance fee 50 CZK (adults, youth from 16 years)
reduced entrance fee 30 CZK (children from 6 to 15 years, students, pensioners, disabled people)
family admission 130 CZK (2 adults and 1-3 children up to 15 years)
groups from children’s homes 0, -CZK
game room with program 30 CZK
workshops for exhibitions 40 CZK
discussions, lectures 30 CZK
entrance fee for organized groups of pupils of all schools and school facilities that have their seat in the Central Bohemian Region 20, -CZK, accompaniment 0, -CZK (this reduced entrance fee is not provided for educational programs)

tel. 326 325 616

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018