Muzeum Mladoboleslavska

NAPIŠTE NÁM

Zajímá Vás historie? Píšete studentskou práci a potřebujete konzultaci? Máte doma staré obrazy, knihy, fotografie nebo jste objevili předmět, o kterém nevíte, k čemu sloužil? Chystáte se stavět a potřebujete archeologický dozor? Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

KONTAKTUJTE NÁS

*
*
*
*

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Se vstupenkou zakoupenou na jakémkoliv pracovišti muzea, můžete v daném roce navštívit zdarma ještě jednu pobočku našeho muzea.

Muzeum Mladoboleslavský hrad

Staroměstské náměstí - Hrad 1
293 01 Mladá Boleslav

Otevřeno: celoročně (mimo jednorázového uzavření z technických či provozních důvodů)

leden – prosinec
9 – 17 (úterý – pátek)
9 – 12, 12.30 – 17 (sobota, neděle)

Mimořádná otevírací doba do 16 hodin.

Vstupné
plné vstupné 80,-Kč (dospělí, mládež od 16 let)
snížené vstupné 50,-Kč (děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP)
rodinné vstupné 200,-Kč (2 dospělí a 1-3 děti do 15 let)
skupiny z dětských domovů 0,-Kč
herna s programem 30,-Kč
dílny k výstavám 40,-Kč
besedy, přednášky 50,-Kč
vstupné pro organizované skupiny žáků všech škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Středočeského kraje 20,-Kč, doprovod 0,-Kč (toto snížené vstupné není poskytováno na edukační programy)

tel. 326 325 616

Muzeum Podbezdězí

Zámek 1
294 21 Bělá pod Bezdězem

Otevřeno: květen – říjen (mimo jednorázového uzavření z technických či provozních důvodů)

květen – červen, září
9 – 16 (úterý – neděle)

červenec – srpen
9 – 17 (úterý – neděle)

říjen 
9 – 16 (sobota, neděle)

Vstupné
plné vstupné 50,-Kč (dospělí, mládež od 16 let)
snížené vstupné 30,-Kč (děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP )
rodinné vstupné 130,-Kč (2 dospělí a 1 až 3 děti do 15 let)
skupiny z dětských domovů 0,-Kč
přednášky a besedy 50,-Kč
vstupné pro organizované skupiny žáků všech škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Středočeského kraje 20,-Kč, doprovod 0,-Kč (toto snížené vstupné není poskytováno na edukační programy)

tel. 326 701 618, 606 070 910

Muzeum Benátecka

Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou

Otevřeno: duben – říjen (mimo jednorázového uzavření z technických či provozních důvodů)

duben, září a říjen
9 – 16 (úterý – pátek)
9 – 12, 12.30 – 16 (sobota, neděle)

květen – srpen
9 – 17 (úterý – pátek)
9 – 12, 12.30 – 17 (sobota, neděle)

Vstupné
plné vstupné 80,-Kč (dospělí, mládež od 16 let)
snížené vstupné 50,-Kč (děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP)
rodinné vstupné 200,- (2 dospělí a 1 až 3 děti do 15 let)
skupiny z dětských domovů 0,-Kč
přednášky a besedy 50,-Kč
vstupné pro organizované skupiny žáků všech škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Středočeského kraje 20,-Kč, doprovod 0,-Kč (toto snížené vstupné není poskytováno na edukační programy)

Tel.: 326 316 682

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Regnerova 114
293 60 Mladá Boleslav

Otevřeno: celoročně

leden – prosinec
9 – 17 (pondělí – neděle)

Vstupné
plné vstupné 150,-Kč (dospělí, mládež od 16 let)
snížené vstupné 75,-Kč (děti od 6 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP)
rodinné vstupné 300,-Kč (2 dospělí a 1 až 3 děti do 15 let)
simulátory 50,-Kč
skupiny z dětských domovů 0,-Kč
vstupné pro organizované skupiny žáků všech škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Středočeského kraje 20,-Kč, doprovod 0,-Kč (toto snížené vstupné není poskytováno na edukační programy)
Tel.: 326 211 080

Fara Dolní Krupá

Dolní Krupá 15
Dolní Krupá

Otevřeno: květen – září (mimo jednorázového uzavření z technických či provozních důvodů)

květen, červen a září
9 – 17 (středa, sobota a neděle)

červenec a srpen
9 – 17 (středa – neděle)

Vstupné
plné vstupné 50,-Kč (dospělí, mládež od 16 let)
snížené vstupné 30,-Kč (děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, držitelé ZTP)
skupiny z dětských domovů 0,-Kč
vstupné pro organizované skupiny žáků všech škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Středočeského kraje 20,-Kč, doprovod 0,-Kč (toto snížené vstupné není poskytováno na edukační programy)

 

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018