Muzeum dětem

Interaktivní prvky v expozicích

V muzeu myslíme i na dětské návštěvníky. Děti si mohou prohlídku ve všech našich muzejních expozicích zpestřit řadou interaktivních prvků. Na mladoboleslavském hradě mohou využít zvláštní prostor muzejní herny, kde si mohou zahrát na nejrůznější muzejní profese – restaurátora, kurátora nebo architekta výstavy nebo si třeba sestavit model boleslavského hradu. Přímo v muzejní herně je k dispozici také počítač s dotykovou obrazovkou, na němž lze najít nejen poutavou formou zpracované informace o historii Mladé Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Zpestřením pro děti je pak počítačová hra, ve které se utkají s muzejním červotočem.

V benáteckém a bělském muzeu si děti mohou vyzkoušet zábavné interakce přímo v expozicích. Muzeum Benátecka je nabízí například v expozicích Páni z Dražic, Tycho Brahe a Jan z Werthu. děti si zde mohou vyzkoušet třeba kování koně, mohou se obléci do rytířského brnění, nebo si mohou zahrát také na archeology a restaurátory.

Letecké muzeum nabízí dětem i dospělým jedinečné zážitky například na leteckých simulátorech. Na některých simulátorech je možné si vyzkoušet své pilotní umění, přetížení při leteckých obratech nebo seskok padákem. Menší děti si v leteckém muzeu mohou vyzkoušet i malá šlapací letadla.

Programy pro školy

Nabízíme také programy školám, které se buď váží k obsahu našich expozic nebo jsou pořádány k aktuálním výstavám. Ke každému programu jsou k dispozici i pracovní listy. Všechny níže uvedené programy vyžadují objednání.

Muzeum Benátecka
V Muzeu Benátecka můžete objednat program o středověku. Program probíhá v expozici Páni z Dražic a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Délka jeho trvání je 1-2 hodiny, ideální počet žáků je 24. Objednávky provádějte na e-mailu marie.chupikova@muzeummb.cz nebo na tel. čísle 326 316 682.

Mladoboleslavský hrad
Výtvarná soutěž – Mamuti a dávnověk
V návaznosti na právě probíhající výstavy – Eduard Štorch v našem kraji a Jaroslav Panuška – malíř pohanského dávnověku – vyhlašuje Muzeum Mladoboleslavska výtvarnou soutěž dětských prací na téma Mamuti a dávnověk. Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let – jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků (handicapovaní účastníci bez věkového omezení). Do soutěže je možné přihlásit kresbu, malbu, grafiku, výtvarný objekt (keramika, dřevo, kov, papír) nebo film, příp. animaci o maximální délce 3 minuty. Maximální formát plošné práce je 70×50 cm, maximální formát prostorové práce 100x70x40 cm, váha max. 10 kg. Práce, u kterých může dojít ke stírání barev, musí být zafixovány. Pro označení soutěžních prací si stáhněte štítek. Uzávěrka soutěže je do konce května. Hotové práce můžete odevzdávat v Muzeu Mladoboleslavska, elektronická díla zasílejte na e-mail: info@muzeummb.cz

Na mladoboleslavském hradě jsou pro školní rok 2018-2019 připraveny následující programy, které můžete objednávat na tel. čísle 326 325 616 nebo na e-mailu alice.karbanova@muzeummb.cz. Na vyžádání Vám zašleme i pracovní listy k jednotlivým programům.

Malý muzejník
Stálý program využívá nabídku interaktivních herních prvků v muzejní herně i stálou expozici muzea na hradě. Žáci získají představu nejen o muzeu jako o kulturní a vzdělávací instituci, ale i o smyslu a funkci paměťových institucí vůbec. S využitím prvků zážitkové pedagogiky si žáci vyzkouší roli průvodců a správců hradu – aktivní zapojení dětí do programu umocňuje prožitek a přispívá k upevnění získaných znalostí. Program je určen pro děti od 11 do 13 let, délka programu je cca 2 hodiny. pdf soubor ke stažení

Muzejní přijímačky
Stálý program umožní poznat náplň činnosti nejrůznějších odborných pracovníků v muzeu či v dalších paměťových institucích. Formou objektového učení žáci zjišťují, co je exponát a o čem všem vypovídá, řeší badatelské, restaurátorské a kurátorské úkoly, instalují vlastní výstavu. V praxi zjistí, co může obnášet profese kurátora sbírek či třeba restaurátora. Program je určen pro děti od 12 do 15 let, délka programu je cca 2 hodiny. pdf soubor ke stažení

Tajemství barokní perly
Zážitkový vzdělávací program k dlouhodobé výstavě Barokní dílna rodu Jelínků přibližuje danou dobu, náboženství, kulturu, literaturu, architekturu a umění. Prohlídka výstavy působí na všechny smysly a klade důraz na prožitek. žáci vytvářejí živé sochy, vybírají vhodné atributy a oděv, pokouší se napodobit gesta barokních soch vyjadřujících hluboké emoce. Program je určen pro žáky od 9 do 15 let, délka je cca 1,5 až 2 hodiny. Podívejte se na video z programu. pdf soubor ke stažení

Boleslavské ismy
Netradičně laděná procházka městem názorně propojuje tzv. historismy druhé poloviny 19. století a architektonické slohy počátku 20. století s místní historií a seznamuje studenty s významnými stavbami Mladé Boleslavi. Během procházky žáci využívají moderní technologie, které umožní nahlédnutí do interiérů budov a zprostředkování střípků regionální historie. Program vrcholí znalostní soutěží na chytrých telefonech či tabletech. Program je určen pro žáky od 13 let, délka je cca 2,5 hodiny. Podívejte se na video z programu. pdf soubor ke stažení

Cesta staletími
Dobrodružné pátrání po nejstarších stavebních památkách města si klade za cíl vyvolat u žáků zájem o minulost a kulturní bohatství města. Důraz je kladen na zážitkové učení, napínavá hra a aktivní zapojení dětí umocňuje celkový prožitek. Program je určen pro žáky od 9 do 12 let, délka je cca 2,5 hodiny. Volné termíny 7.6., 8.6., 12.6. a 14.6. Podívejte se na video z programupdf soubor ke stažení