Muzeum dětem

Programy pro školy na hradě

Pro školní rok 2019-2020 Vám nabízíme nový stálý vzdělávací a interaktivní program Boleslav II. na hradě, ve kterém se společně vydáme před rok 1000, kdy Čechům vládl panovník, kterému se přezdívalo Pobožný. Zakládal kostely, kláštery a podle dějepisců také náš mladoboleslavský hrad.

Edukační část programu: Život a odkaz Boleslava II. a počátky mladoboleslavského hradu – Unikátní archeologický nález pokladu denárů z roku 999, významem přesahující střední Evropu – Počátky českého mincovnictví a základy finanční gramotnosti.

Interaktivní část programu: Vlastnoruční ražba mincí dle dobových postupů – Směna pomocí mincí a kupeckých vah – Prohlídka jinak nedostupných prostor hradu – Psaní husím brkem – Vzdělávací pracovní list.

Program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání a pokrývá vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce a průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vzdělávací obory: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a svět práce – Práce s drobným materiálem

Stupeň vzdělávání: 4.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma)

Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.

Programy pro školy v Muzeu Podbezdězí

Přijměte pozvání do pravěku! Zveme Vás do Muzea Podbezdězí na výstavu Život v kameni. Představíme Vám zde unikátní paleontologickou sbírku muzea, která má více než staletou historii. Na výstavě se přeneseme až stovky milionů let nazpět, do doby, kdy v našem kraji vládli tajemní amoniti. Do doby, kdy jinde ve světě pobíhali dinosauři. Vykoupat se ale v takovém moři byste nechtěli, mohli vás sežrat žraloci nebo obrovití mořští ještěři.

Edukační část výstavy: ukázka vzniku zkamenělin – seznámení se s geologickým vývojem Země – obrázky rekonstrukcí dávno vyhynulých živočichů – nejzajímavější nálezy našeho kraje

Interaktivní část výstavy: výroba vlastní zkameněliny – hledání miliony let staré fosilie

Vstupné pro školy 5,-Kč (doprovod zdarma)
Rezervace a objednávkyjitka.kotkova@muzeummb.cz, tel. 737 324 193

Programy pro školy v Muzeu Benátecka

V Muzeu Benátecka nabízíme program o středověku. Program probíhá v expozici Páni z Dražic a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Délka jeho trvání je 1-2 hodiny, ideální počet žáků je 24. Kontaktní e-mai: marie.chupikova@muzeummb.cz , případně volejte na  tel. číslo 326 316 682.

Interaktivní prvky v expozicích

V muzeu myslíme i na dětské návštěvníky, kteří přijdou mimo objednané školní programy. Děti si mohou prohlídku ve všech našich muzejních expozicích zpestřit řadou interaktivních prvků. Na mladoboleslavském hradě mohou využít zvláštní prostor muzejní herny, kde si mohou zahrát na nejrůznější muzejní profese – restaurátora, kurátora nebo architekta výstavy nebo si třeba sestavit model boleslavského hradu. Přímo v muzejní herně je k dispozici také počítač s dotykovou obrazovkou, na němž lze najít nejen poutavou formou zpracované informace o historii Mladé Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Zpestřením pro děti je pak počítačová hra, ve které se utkají s muzejním červotočem.

V benáteckém a bělském muzeu si děti mohou vyzkoušet zábavné interakce přímo v expozicích. Muzeum Benátecka je nabízí například v expozicích Páni z Dražic, Tycho Brahe a Jan z Werthu. děti si zde mohou vyzkoušet třeba kování koně, mohou se obléci do rytířského brnění, nebo si mohou zahrát také na archeology a restaurátory.

Letecké muzeum nabízí dětem i dospělým jedinečné zážitky například na leteckých simulátorech. Na některých simulátorech je možné si vyzkoušet své pilotní umění, přetížení při leteckých obratech nebo seskok padákem. Menší děti si v leteckém muzeu mohou vyzkoušet i malá šlapací letadla.