Muzeum Mladoboleslavska

Z HISTORIE MUZEA

VZNIK MUZEA MLADOBOLESLAVSKA

Na samém počátku historie dnešního Muzea Mladoboleslavska stála v roce 1877 výzva zdejší městské rady adresovaná majitelům „starožitností“, aby je prodali či darovali městu. Tato výzva, podpořená i řadou článků v místním tisku, se setkala s poměrně značným ohlasem. Myšlenka založit v Mladé Boleslavi muzeum přerostla ve skutečnost v průběhu roku 1885. První muzejní expozice vznikla v Templu, v historickém domě poblíž Staroměstského náměstí. Jeho prostory byly ale záhy přeplněné a muzeum se proto v roce 1910 přestěhovalo do budovy bývalého bratrského sboru. Zde muzeum setrvalo až do konce 60. let 20. století. Nová perspektiva rozvoje muzea se otevřela v roce 1973 získáním objektu mladoboleslavského hradu, kde muzeum sídlí doposud.

HISTORIE POBOČEK

V roce 1981 bylo k Muzeu Mladoboleslavska přičleněno muzeum v Bělé pod Bezdězem. Dějiny tohoto muzea začínají rokem 1906, kdy tamější měšťanská beseda podala městskému zastupitelstvu žádost o zřízení muzea a začala se shromažďováním sbírek. První expozice muzea v Bělé byly otevřeny v prostorách augustiniánského kláštera. V roce 1939 se muzeum přestěhovalo do bělského zámku, kde pro něj jeho tehdejší majitel hravě Waldstein vyčlenil několik místností. V těchto prostorách sídlí muzeum dodnes.
Ve stejném roce jako bělské muzeum bylo pod Muzeum Mladoboleslavska začleněno i muzeum v Benátkách nad Jizerou. Zdejší muzeum vzniklo v roce 1936 a nejprve sídlilo v prostorách okresního úřadu. Po válce bylo přestěhováno do benáteckého zámku, který mu za sídlo slouží i dnes.
Nejmladší součástí Muzea Mladoboleslavska je Letecké muzeum Metoděje Vlacha, které bylo otevřeno v roce 2014 a je tematicky orientováno na historii letectví.