Muzeum Mladoboleslavska

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Muzejní hrátky – Benátky, Bělá, Boleslav a zase zpátky

Touží se vaše děti stát archeologem? A co třeba přírodovědcem či historikem? Zkuste jim nabídnout i muzejníka nebo etnografa. Že si nemohou vybrat? To je dobře. V pobočkách Muzea Mladoboleslavska si klidně vyzkouší všechny zmíněné profese. Díky našemu hernímu programu děti zjistí, jak zábavná je práce s nalezeným pokladem či hrobem Boleslava II. Dozví se, co vše musí umět historik a že tvorba herbáře nemusí být jen výsadou přírodovědce. K dispozici vám je pět samoobslužných beden s úkoly, u kterých se i zasmějete.  

 

S divadlem zpátky v čase

Mobilní maňáskové divadlo nabízí čtyři představení, které dětem úsměvnou formou přiblíží některé méně známé příběhy spjaté s krajinou Podbezdězí.
V současné době si můžete objednávat tyto hry:
O Černé Madoně
Dcera hajného z Podbezdězí si zle poranila nohu, a zdá se, že ji nemůže uzdravit nic jiného než zázrak. Pomůže dívce zázračná socha Černé Madony?
Neposlušný Ignác
Příběh byl inspirován příhodou z dětství K. H. Máchy. Malý Ignác se přes zákaz učitele chodí houpat na provaz zvonice na Petrské věži. Jednou mu provaz vyklouzne z ruky a Ignác po pádu ztratí vědomí. Ocitne se v říši Múzy, která ho zachrání a daruje mu básnickou duši.
O králi Václavovi
Malý kralevic Václav je uvězněn na hradě Bezdězi. Soucitný žalářník chce smutného prince potěšit a daruje mu zpěvného ptáčka v kleci. Václav ptáčka pustí na svobodu s tím, že ač sám je vězněm, nechce být žalářníkem. Prokáže tak, že kromě urozené krve, má i dobré srdce.
O pokladu na Bezdězi
Příběh je inspirován operou Tajemství Bedřicha Smetany. Sedlák Kalina chce dokázat svou lásku k panně Róze a vydá se hledat tajemný poklad ukrytý údajně pod Bezdězem. Jak jeho nebezpečná výprava dopadne? Získá poklad a obměkčí srdce Rózina bratra, který jeho lásce nepřeje?

Délka představení: 20 – 30 minut
Vhodné pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.
Ke každému představení obdrží děti pracovní listy s tématikou příslušné hry.
Vstupné: 20 Kč/dítě, doprovod zdarma

Bližší informace a objednávky na e-mailu: barbora.stehlikova@muzeummb.cz.
Prosíme, představení objednávejte minimálně 3 pracovní dny předem.

Vznik programu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

Hrátky s přírodou

Interaktivní edukační program pro mladší školní děti vám rozšíří znalosti o přírodě regionu a její ochraně. V celkem šestnácti zastaveních budete poznávat nerosty, stromy, léčivé účinky rostlin, obydlí zvířat nebo koloběh vody. 
Program doplňuje expozici muzea o krajině a minulosti regionu a mohou se na něj hlásit organizované školní skupiny. Získat nové vědomosti o přírodě ale můžou získat i běžní návštěvníci muzea.

Bližší informace a objednávky na e-mailu: barbora.stehlikova@muzeummb.cz.
Také tento program podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

 

 

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018