Muzeum Mladoboleslavska

MUZEJNÍ HERNA 

Na mladoboleslavském hradě můžete Vy i Vaše děti navštívit muzejní hernu. Zde si vyzkoušíte svou prostorovou představivost například při sestavování modelu mladoboleslavského hradu nebo při využití počítače s dotykovou obrazovkou, na němž najdete nejen netradiční formou zpracované informace o historii Mladé Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Ty Vám jsou navíc k dispozici k prozkoumání či vytvoření vlastní výstavy. V herně je totiž dotýkání žádoucí! 

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

NOVINKA! Boleslav II. na hradě v novém hávu!

Program, jenž byl záměrně vytvořen tak, aby pomáhal při výuce regionálních a dějinných souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém žijí. Zdejší hrad byl totiž založen pravděpodobně Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. století. Město tedy nese jeho jméno. Do doby knížete Boleslava se děti přenáší prostřednictvím pokladu denárů, který byl v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a který svým významem přesahuje hranice střední Evropy. Děti se hravou formou dozvídají o počátku mincovnictví v raně středověkém státě za doby prvních Přemyslovců a učí se postupu ražby mincí. Součástí je také návštěva krámu kupce Jákoba, kde musí po zkontrolování pravosti denárů na kupeckých vahách zaplatit knížeti daň z míru. Tou je naneštěstí ona čerstvě vyrobená mince. K jejímu opětovnému získání vede jen jedna cesta – přes knížecí listinu. Písařů má totiž kníže v celém státě nedostatek a potřebuje pomoc od skutečných vzdělanců!  Po přibližně 70. minutách strávených v hradních prostorách odchází děti obohaceny o nové poznatky, které by si jinak složitě zapamatovávaly ve školních lavicích. A co víc, odnáší si vytoužený vlastnoručně vyražený denár!

Stupeň vzdělávání: 3.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma).
Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.

Program je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

MUZEJNÍ HRÁTKY – Benátky, Bělá, Boleslav a zase zpátky

Touží se Vaše děti stát archeologem? A co třeba přírodovědcem či historikem? Zkuste jim nabídnout i muzejníka nebo etnografa. Že si nemohou vybrat? To je dobře. V pobočkách Muzea Mladoboleslavska si klidně vyzkouší všechny zmíněné profese. Díky novému hernímu programu děti zjistí, jak zábavná je práce s nalezeným pokladem či hrobem Boleslava II. Dozví se, co vše musí umět historik a že tvorba herbáře nemusí být jen výsadou přírodovědce. K dispozici Vám je pět samoobslužných beden s úkoly, u kterých se i zasmějete.  Muzejní hrátky Benátky, Bělá, Boleslav a zpátky jsou Vám k dispozici po otevření muzeí!