Muzeum Mladoboleslavska

V druhém patře mladoboleslavského hradu najdete prostor plný hravého poznávání. V muzejní herně si sestavíte model hradu nebo si zahrajete hru o historii našeho města nazvanou Stará tajemství Mladé Boleslavi. Pro děti, které rády kreslí a tvoří, máme připravený ateliér s omalovánkami a vystřihovánkami. Malí objevitelé a koumáci zase mohou zkusit naši hmatovou tabuli s exponáty, na které je sahat povoleno, a mechanické psací stroje. Nejmenší návštěvníci si pohrají v odpočinkovém koutku s obřími kostkami.

V herně na vás čekají ještě samoobslužné bedny s úkoly z archeologie a etnografie. Program s názvem Muzejní hrátky – Benátky, Bělá, Boleslav a zase zpátky najdete i na dalších našich pobočkách. 

 

 

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Stará tajemství Mladé Boleslavi
Putovní výukový program
je určen pro žáky 1. stupně ZŠ.
Vydejte se s námi na náměstí i do ulic. Nahlédneme za oponu času! Poodkryjeme tajemství dávná i nedávná. Sice ujdeme jen 2 kilometry, v čase však projdeme celá tisíciletí. Staňte se znalcem událostí staré části Mladé Boleslavi.
Délka trvání cca 1,5 hodiny, cena 30,-Kč. Objednávky na e-mailu radka.krasna@muzeummb.cz

Boleslav II. na hradě!
Program, jenž byl záměrně vytvořen tak, aby pomáhal při výuce regionálních a dějinných souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém žijí. Zdejší hrad byl totiž založen pravděpodobně Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. století. Město tedy nese jeho jméno. Do doby knížete Boleslava se děti přenáší prostřednictvím pokladu denárů, který byl v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a který svým významem přesahuje hranice střední Evropy. Děti se hravou formou dozvídají o počátku mincovnictví v raně středověkém státě za doby prvních Přemyslovců a učí se postupu ražby mincí. Součástí je také návštěva krámu kupce Jákoba, kde musí po zkontrolování pravosti denárů na kupeckých vahách zaplatit knížeti daň z míru. Tou je naneštěstí ona čerstvě vyrobená mince. K jejímu opětovnému získání vede jen jedna cesta – přes knížecí listinu. Písařů má totiž kníže v celém státě nedostatek a potřebuje pomoc od skutečných vzdělanců!  Po přibližně 70. minutách strávených v hradních prostorách odchází děti obohaceny o nové poznatky, které by si jinak složitě zapamatovávaly ve školních lavicích. A co víc, odnáší si vytoužený vlastnoručně vyražený denár!

Stupeň vzdělávání: 3.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma).
Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.
Program je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

 

MUZEJNÍ PARTA
Mezigenerační edukační klub pro děti a jejich blízké dospělé na celý školní rok. Program je rozdělen do 3 bloků – historického (září – prosinec), archeologického (leden – březen) a etnografického, zaměřeného na zvyky a tradice v našem kraji (duben – červen). Jednotlivé bloky se skládají vždy ze 6 tematických dvouhodinovek
s muzejním odborníkem. Každý druhý čtvrtek od 16 do 18 hodin tvoříme, zkoumáme, objevujeme i bádáme. Součástí programu bude několik exkurzí.


Sebe a své dětské parťáky můžete hlásit na e-mailové adrese radka.krasna@muzeummb.cz, počet míst je omezen. 
Muzejní partu podpořil Nadační fond Škoda Auto. 

 

 

 

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracování

Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání.

Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.

Zásady platí pro společnost:
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

Staroměstské náměstí – Hrad 1
Tel.: +420 326 325 616
info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska, p. o. stanovilo Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.
a) Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b) Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti
c) V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu jakékoliv spolupráce nebo komunikace s Muzeem Mladoboleslavska, p. o., případně během prohlížení našich webových stránek, případně při poptávání či využívání našich služeb a naší nabídky, rozdělujeme do dvou skupin:
I.1.Anonymizované
II.2.Neanonymizované

Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti.

Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo a datum narození, telefonní kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, státní příslušnost, čísla dokladů, marketingové fotodokumentace, kamerové záznamy potřebné k ochraně zdraví a majetku, údaje jejichž zpracování nám ukládá zákon, poučení zaměstnanců, kopie dalších osobních dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci dle souladu s dodržováním ochrany osobních údajů. Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě kterého jsou uchovávány.
Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům, zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu, která je nezbytně potřebná pro účely, za kterými byly údaje shromážděny.
Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran:
V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.

Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit:

a) Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adrese info@muzeummb.cz  či písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.
b) Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.
c) Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním Vašeho nesouhlasu na e-mail:  info@muzeummb.cz.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 24. 5. 2018