MUZEJNÍ HERNA 

Na mladoboleslavském hradě můžete Vy i Vaše děti navštívit muzejní hernu. Zde si vyzkoušíte svou prostorovou představivost například při sestavování modelu mladoboleslavského hradu nebo při využití počítače s dotykovou obrazovkou, na němž najdete nejen netradiční formou zpracované informace o historii Mladé Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Ty Vám jsou navíc k dispozici k prozkoumání či vytvoření vlastní výstavy. V herně je totiž dotýkání žádoucí! 

 

MUZEJNÍ HRÁTKY – Benátky, Bělá, Boleslav a zase zpátky

Touží se Vaše děti stát archeologem? A co třeba přírodovědcem či historikem? Zkuste jim nabídnout i muzejníka nebo etnografa. Že si nemohou vybrat? To je dobře. V pobočkách Muzea Mladoboleslavska si klidně vyzkouší všechny zmíněné profese. Díky novému hernímu programu děti zjistí, jak zábavná je práce s nalezeným pokladem či hrobem Boleslava II. Dozví se, co vše musí umět historik a že tvorba herbáře nemusí být jen výsadou přírodovědce. K dispozici Vám je pět samoobslužných beden s úkoly, u kterých se i zasmějete.  Muzejní hrátky Benátky, Bělá, Boleslav a zpátky jsou Vám k dispozici po otevření muzeí!

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Pro školní rok 2020-2021 Vám nabízíme nový stálý vzdělávací a interaktivní program Boleslav II. na hradě, ve kterém se společně vydáme před rok 1000, kdy Čechům vládl panovník, kterému se přezdívalo Pobožný. Zakládal kostely, kláštery a podle dějepisců také náš mladoboleslavský hrad.
Edukační část programu: Život a odkaz Boleslava II. a počátky mladoboleslavského hradu – Unikátní archeologický nález pokladu denárů z roku 999, významem přesahující střední Evropu – Počátky českého mincovnictví a základy finanční gramotnosti.
Interaktivní část programu
: Vlastnoruční ražba mincí dle dobových postupů – Směna pomocí mincí a kupeckých vah – Prohlídka jinak nedostupných prostor hradu – Psaní husím brkem – Vzdělávací pracovní list.
Program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání a pokrývá vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce a průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vzdělávací obory: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a svět práce – Práce s drobným materiálem.
Stupeň vzdělávání: 4.- 5. třídy ZŠ
Délka programu: 70 minut
Cena programu: 30 Kč na žáka (doprovod zdarma).
Rezervace a objednávky: radka.krasna@muzeummb.cz, info@muzeummb.cz, nebo na telefonu 326 325 616.