Muzeum Mladoboleslavska

MUZEJNÍ KNIHOVNA

SBÍRKOVÝ FOND KNIHOVNY

Knihovna Muzea Mladoboleslavska vznikala společně s muzejními sbírkami. V současnosti má okolo 24 000 svazků. Sbírkový fond knihovny tvoří téměř 5000 svazků rukopisů a starých tisků od konce 15. století do roku 1800, map a atlasů, kramářských tisků, hudebnin a součástí je i fond regionální literatury. V regionálním fondu jsou zařazena nejen beletristická a odborná díla regionálních autorů, ale i různé tisky zabývající se historií, hospodářským rozvojem a dalšími oblastmi života mladoboleslavského regionu. Patří sem například různé sborníky sportovních a společenských organizací, vlastivědná literatura, životopisy významných osobností, výroční školní zprávy a programy, různé ročenky, almanachy, kalendáře, katalogy výstav a adresáře. Součástí je i periodický tisk, který zahrnuje regionální časopisy, noviny a věstníky vydávané od konce 19. století.

PRO BADATELE

Fond regionální literatury mohou využívat badatelé. Těm je k dispozici i rozsáhlý studijní fond. Zde jsou zařazeny různé slovníky, encyklopedie, časopisy a noviny a knihy z různých oborů, například z historie, archeologie, umění, národopisu, zemědělství, průmyslu, numismatiky, dějin náboženství  a dalších oborů lidské činnosti.
Knihovna nemá stálé badatelské dny, pokud ji chcete navštívit, pak nejlépe po předchozí telefonické domluvě.