Muzeum Mladoboleslavska

EXPOZICE

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD

Stálé expozice na mladoboleslavském hradě jsou věnovány různým tématům z regionální historie. Expozice Venkov v proměnách času představuje historický a kulturní vývoj Mladoboleslavska od konce 18. do počátku 20. století. V expozici můžete například nahlédnout do interiéru venkovského stavení nebo hostince, přiblíží se Vám zde svět dětské i dospělé zábavy a seznámíte se i s řadou řemesel typických nejen pro venkov, ale i pro města a městečka regionu. Ke stálé nabídce na boleslavském hradě patří také dlouhodobá výstava věnovaná barokní řezbářské dílně rodiny Jelínků z Kosmonos.
Nová dlouhodobá výstava nazvaná Enyky, benyky, kliky bé…  představuje svět dětí před 150 lety. Do něj můžete nahlédnout prostřednictvím řady předmětů i na základě autentických vzpomínek V. Fr. Rudolfa a J. E. Konopase.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ

Stálá expozice s názvem Podbezdězí v proměnách času se nachází v reprezentativních prostorách bělského zámku. Expozice představuje historické, kulturní a přírodní zajímavosti regionu Bělska a Podbezdězí. V muzeu je dlouhodobě vystaven také originál gotické piety zhotovené kolem roku 1400 pro bělský kostel Povýšení sv. Kříže. Pieta je jediným uměleckým dílem dochovaným z původního středověkého vybavení kostela.
Cenným exponátem je i samotný expoziční prostor bělského muzea, který ve třech sálech zdobí renesanční malované záklopové stropy.

MUZEUM BENÁTECKA

Stálé expozice Benáteckého muzea jsou věnovány historickému vývoji regionu, přírodě a významným zdejším osobnostem. Můžete zde navštívit expozici Příroda Benátecka, Pravěká a středověká astronomie a dále expozice Páni z Dražic, Tycho Brahe a Benátky, Jan z Werthu – generál třicetileté války, Pamětní síň rodiny Bendů a Pamětní síň Bedřicha Smetany.

FARA DOLNÍ KRUPÁ

Roubená fara v Dolní Krupé, postavená v roce 1785, nabízí unikátně zachované interiéry a shlédnout zde můžete i příležitostné výstavy. Nejnověji výstavu o zaniklých obcích okolí Ralska. V současné době připravujeme na faře expozici věnovanou dějinám obce a některým kapitolám z jejích novodobějších dějin.

Fara je přístupná pouze v letních měsících, a to po telefonické domluvě.

LETECKÉ MUZEUM

Expozice muzea jsou věnovány historii letectví. Sbírka muzea obsahuje více jak 25 letadel – originálů i replik z období od pionýrských dob letectví až po současnost. K hlavním lákadlům expozice patří bezesporu létající replika letadla Metoděje Vlacha, konstruktéra a aviatika, který v Mladé Boleslavi postavil v roce 1912 první české letadlo poháněné automobilovým motorem a sám na něm vzlétl. V muzeu najdete také slavný Polikarpov Po-2, ruský létající originál z roku 1937.