Seznamte se s naší expozicí

Podbezdězí v proměnách času

Stálá expozice muzea je realizována formou dlouhodobých výstav a průběžně doplňovaných ostrůvků regionálních knihoven, které poutavou formou informují o kulturně historické tradici regionu Podbezdězí.

Nová část stálé expozice představuje interaktivní hravou formou region Podbezdězí a jeho kulturně historické dominanty. Expozice odkazuje na zajímavá místa, osobnosti či události z historie regionu a jejím posláním je inspirovat k návštěvě představovaných lokalit.

Socha Piety

V muzeu je dlouhodobě vystaven také originál gotické piety zhotovené kolem roku 1400 pro bělský kostel Povýšení sv. Kříže. Pieta je jediným uměleckým dílem dochovaným z původního středověkého vybavení kostela a patří zároveň k nejstarším památkám mariánské úcty v kraji.

Malované stropy

Cenným exponátem je i samotný expoziční prostor bělského muzea, který ve třech sálech zdobí renesanční malované záklopové stropy.